"Deri değiştirmeyen yılan ölür. Düşünce değiştirmesine engel olunan kafalar da öyle."

Friedrich Nietzsche

Walt Disney Sözleri