"Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir."

Anatole France

W. H. Auden Sözleri