"Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir."

Goethe

Vüs'at O. Bener Sözleri