"Tartışırken sakin olun; şiddetiniz hatayı kusura, gerçeği kabalığa çevirir."

George Herbert

Vüs'at O. Bener Sözleri