"Gerçeği sev. Ancak hatayı affet."

François Voltaire

Vüs'at O. Bener Sözleri