"Deniz sakinken dümeni herkes tutar."

Flavius Severus

Veysel Karani Sözleri