"Acınılmaktansa kıskanılmak daha iyidir."

Herodot

Timur Sözleri