"Bir diğerininki ile karşılaştırmaksızın kendi yaşamınızdan hoşnut olunuz."

Marquis de Condorcet

Thomas Edison Sözleri