"Düşünüyorum, o halde varım."

Descartes

Theodore Roosevelt Sözleri