"Yaşama sevgi beslemeyen varlık, yok olma yoluna girmiş demektir."

Jack London

Sokrates Sözleri