"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

Simone de Beauvoir Sözleri