"Korkuya kapılıp hedef değiştirmeyin. Aklınızı hedefinizde yoğunlaştırın."

Elbert Hubbard

Sigmund Freud Sözleri