"En büyük general, en az yanlış yapandır."

Napoléon Bonaparte

Sigmund Freud Sözleri