"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Sigmund Freud Sözleri