"Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır."

René Descartes

Sigmund Freud Sözleri