"Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir."

Novalis

Şeyh Edebâli Sözleri