"İnsanoğlu hiç de kötü yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de."

François Voltaire

Seneca Sözleri