"Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez."

John Locke

Seneca Sözleri