"Bir insanı cevapları ile değil sorularıyla yargılayın."

François Voltaire

Şems-i Tebrizi Sözleri