"Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur."

Attila

Şems-i Tebrizi Sözleri