"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Şems-i Tebrizi Sözleri