"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

Şems-i Tebrizi Sözleri