"Acınılmaktansa kıskanılmak daha iyidir."

Herodot

Şems-i Tebrizi Sözleri