"Yeryüzünde bütün ıstıraplar aza kanaat etmemekten doğar."

Firdevsi

Samuel Butler Sözleri