"İnsanı zaman kadar terbiye eden şey yoktur."

İmam Şamil

Samuel Beckett Sözleri