"Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir."

Hz.Ali

Sami Zan Sözleri