"Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir."

François Voltaire

Sakıp Sabancı Sözleri