"İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz."

Albert Camus

Sakıp Sabancı Sözleri