"Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları."

John Ruskin

Sakıp Sabancı Sözleri