"Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur."

Napoléon Bonaparte

Sakıp Sabancı Sözleri