"Karakterli olmak karakter olmak için yeterli değildir."

Pulp Fiction / Ucuz Roman

Sait Faik Abasıyanık Sözleri