"Ölüm sadece daha büyük çaplı bir yurt dışı seyahatidir."

Samuel Butler

Sait Faik Abasıyanık Sözleri