"Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez."

Cenap Şahabettin

Robert A. Heinlein Sözleri