"Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır."

Jack London

Refik Halit Karay Sözleri