"Kendine ağır geleni başkasına yapma!"

Hacı Bektaş-i Veli

Refik Halit Karay Sözleri