"Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir."

Descartes

Plutarkhos Sözleri