"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir."

Mevlana

Plutarkhos Sözleri