"Korku içinde yaşayan kişi asla özgür değildir."

Horatius

Platon Sözleri