"İnsan, mantıklı düşünen bir hayvandır."

Seneca

Pir Sultan Abdal Sözleri