"Güzellerin sonbaharı da güzeldir."

Plutarkhos

Peyami Safa Sözleri