"Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Peter Drucker Sözleri