"Her insanın düşündüğünü söylemeye, her dinleyenin de ona karşı çıkmaya hakkı vardır."

Samuel Johnson

Peter Abelard Sözleri