"Boş bir çuvalın ayakta kalması zordur."

Benjamin Franklin

Pavlus Sözleri