"En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir."

Euripides

Paul Valéry Sözleri