"Hayattan yakınanlar, ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir."

Ernest Renan

Pargalı İbrahim Paşa Sözleri