"Sabır ve zaman, güç ve tutkudan daha çok şey yapar."

Jean de La Fontaine

Pargalı İbrahim Paşa Sözleri