"Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir."

Konfüçyüs

Pargalı İbrahim Paşa Sözleri