"Güzellerin sonbaharı da güzeldir."

Plutarkhos

Özdemir Asaf Sözleri