"Kendini suçlamak ve kendini övmek. Ya ikisini birden yap ya da hiçbirini!"

Plutarkhos

Özdemir Asaf Sözleri