"Deniz sakinken dümeni herkes tutar."

Flavius Severus

Osman bin Affan Sözleri