"Güzel bir evi kötü bir muhite inşa etmiş kişi, kendisini hapse tıkmış gibidir."

Francis Bacon

Oscar Wilde Sözleri