"Toplumun yarası da insanın yarasına benzer, çabucak unutuluverir."

Jean Giraudaux

Oscar Wilde Sözleri