"Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz."

François de La Rochefoucauld

Oscar Wilde Sözleri