"Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur."

Enver Ören

Oscar Wilde Sözleri