"İnsan, kendi kendisinden saklamaya çalıştığı yanını sevmez."

Albert Camus

Oscar Wilde Sözleri