"Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir."

Henry Ford

Ortega y Gasset Sözleri