"Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor."

Vern Law

Ortega y Gasset Sözleri