"Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir."

Karl Marx

Ortega y Gasset Sözleri