"İkna her şeyin başıdır."

Kâzım Karabekir

Orson Welles Sözleri