"Açık kalple konuşan düşman, içten pazarlıklı dosttan daha iyidir."

Beydeba

Oliver Goldsmith Sözleri