"Kendimizde her kusuru bağışlar, başkalarında pireyi deve yaparız."

Jean de La Fontaine

Nelson Mandela Sözleri