"Bu dâhil bütün genellemeler yanlıştır."

Friedrich Nietzsche

Nelson Mandela Sözleri