"Demokrasi insanları sayar, halbuki onları tartmak gerekir."

Ludwig Wittgenstein

Napoléon Bonaparte Sözleri