"Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar."

Jean Racine

Napoléon Bonaparte Sözleri