"Güzellerin sonbaharı da güzeldir."

Plutarkhos

Montesquieu Sözleri