"Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez."

Bernard Shaw

Montesquieu Sözleri