"Sevinmek istiyorsan sevindireceksin, sevilmek istiyorsan seveceksin."

Sadi Şirazi

Mevlana Sözleri