"Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir."

Novalis

Mevlana Sözleri