"Vahşiler hariç, bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir."

François Voltaire

Mevlana Sözleri