"Beni görmezden geldiniz diye görünmez mi oldum."

Michael Jackson

Marquis de Condorcet Sözleri