"Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!"

Cenap Şahabettin

Marilyn Monroe Sözleri