"Algılamak acı çekmektir."

Aristoteles

Marcus Tullius Cicero Sözleri