"Her açıdan bakıldığında hiçbir şey güzel değildir."

Horatius

Marcus Porcius Cato Sözleri